Open post

Dzień Myśli Braterskiej

Czas na świętowanie! W ramach świętowania Dnia Myśli Braterskiej, zapraszamy na urodziny Bi-Pi! W planie: dobra zabawa, pyszna herbata i słodki tort, ale będzie też czas na chwilkę harcerskiej zadumy… Jesteśmy jedną, harcerską rodziną, więc… nie może Cię zabraknąć! Zapraszamy Instruktorów, Drużynowych i Przybocznych! Już 22 lutego o 17:30 w Hufcu Siemianowice. Więcej info pod numerem: 507 539 795 🙂

Open post

IX Zjazd Chorągwi Śląskiej

20 października br. odbył się IX Zjazd Chorągwi Śląskiej. Siemianowicki Hufiec ZHP im. harcmistrza Józefa Skrzeka reprezentowały:  harcmistrzyni Agnieszka Syma, podharcmistrzni Betina Fűllbier  oraz podharcmistrzyni Monika Giluk.

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem na salę obrad sztandaru i odśpiewaniem hymnu harcerskiego. W pierwszej części miało miejsce uroczyste wręczenie podziękowań i odznaczeń instruktorom oraz zasłużonym gościom – przyjaciołom harcerzy. Z radością przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu harcmistrzyni Agnieszki Symy Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz  Srebrną Odznaką za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej podharcmistrzyni Betiny Fűllbier. Serdecznie gratulujemy Druhnom i życzymy satysfakcji i radości na szlaku harcerskiej służby. Postawa druhny Agnieszki i druhny Betiny z pewnością jest wspaniałym przykładem dla wszystkich instruktorów naszego Hufca. „Być wychowawcą – znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować”– wszyscy wyróżnieni wzorowo wypełniają słowa autorytetu harcerskiego, Aleksandra Kamińskiego. Instruktorzy gorąco podziękowali ustępującej komendantce Chorągwi Śląskiej – hm. Anny Peterko.

 

 

W drugiej części Zjazdu delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności władz chorągwianych w minionej kadencji (2014-2018). Kulminacyjnym punktem Zjazdu były wybory Komendanta Chorągwi wraz z Komendą, Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Sądu Harcerskiego Chorągwi. Komendantką Chorągwi ponownie wybrano druhnę hm. Annę Peterko. Siemianowiccy harcerze szczególnie dumni są z faktu, że członkiem komendy Chorągwi Śląskiej ds. Specjalności i promocji została phm. Betina Fűllbier. Nowe władze przedstawiły program rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na następne lata.

Warto dodać, że Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi właśnie 100-lecie powstania, a rok 2018 jest obchodzony jako Rok Harcerstwa. Również tradycje harcerskie w naszym mieście mają już sto lat. Współcześni harcerze dumnie uczestniczą w tej pięknej sztafecie pokoleń, codziennie na nowo swoją służbą Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi zdobywają „szczyt ideałów – świetlany harcerski krzyż”.

phm. Katarzyna Majchrowska,  fot. Chorągiew Śląska

 

Open post

I Zimowy Zlot Chorągwi Śląskiej

Harcerze oraz instruktorzy i seniorzy Hufca Siemianowice w dniu 24 lutego brali udział w Zimowym Zlocie Chorągwi Śląskiej odbywającym się w Piekarach Śląskich. Początkiem tego wydarzenia był wspólny apel harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Federacji Skautów Europy. Później nasza reprezentacja uczestniczyła w Mszy Świętej podczas której do Bazyliki w Piekarach Śląskich zostały wprowadzone relikwie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy.

Następnie harcerze i harcerze starsi wzięli udział w grze miejskiej opartej o historie i tradycje harcerstwa, Dzień Myśli Braterskiej oraz postać błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wędrownicy zmierzyli się z zadaniami z różnych dziedzin, zwiedzili część miasta Piekary Śląskie
a także wspinali się po ściance wspinaczkowej.

Na sam koniec uroczystości harcerze zawiązali tradycyjny krąg pożegnalny.

autor: Agnieszka Syma

Open post

Dzień Myśli Braterskiej

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”

Robert Baden-Powell

22 lutego każdego roku, od wielu już lat, skauci na całym świecie, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku, przesyłają sobie życzenia, organizują ogniska i kominki na cześć Naczelnego Skauta Świata, którego przesłanie: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” przekazywane jest następnym pokoleniom. Również druhny i druhowie z Siemianowic Śląskich łączą się tego dnia w „braterskiej myśli”.

22 lutego 2018 w gościnnych progach Muzeum Miejskiego spotkali się harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy siemianowickiego Hufca ZHP, aby świętować właśnie Dzień Myśli Braterskiej – kolejną rocznicę urodzin twórcy ruchu skautowego – generała Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Spotkanie upłynęło na rozważaniach cytatów o braterstwie i przyjaźni, śpiewach i wspólnych zabawach. Prowadzący uroczystość phm. Mirosław Salisz przypomniał historię obchodów Dnia Myśli Braterskiej, które zapoczątkowały w 1926 roku skautki, z czasem włączyli się do świętowania skauci. Zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną, ukazującą działalność siemianowickich drużyn. Wielką gratką, dzięki uprzejmości druha Artura Garbasa – kustosza Muzeum, była możliwość zapoznania się z dokumentami historycznymi, na których widnieją podpisy pierwszych komendantów: Hufca Bytków – druha Pawła Wróbla oraz powołanego później Hufca Siemianowice -druha Mariana Miodyńskiego.

Młodzież i liczna grupa seniorów z wielkim zaangażowaniem, przy gitarowym akompaniamencie druha Karola Milbauera, uczyła się piosenki o przyjaźni:

„Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

 Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty”.

Komendant Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty”, druh harcmistrz Marian Cichoń, wręczył komendantce Hufca hm. Agnieszce Symie laurkę z życzeniami:

„Ramię pręż , słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie

Podaj swą pomocna dłoń, tym co liczą na ciebie…”

Warto dodać, że Krąg Seniora tego samego dnia brał aktywny udział w kominku zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Śląskiej. Spotkanie seniorów w Bibliotece Śląskiej odbyło się pod hasłem: „100 lat Niepodległej i ZHP 1918 –2018”.

Miłe chwile w wielopokoleniowym gronie, rozmowy przy słodkim poczęstunku jak zwykle trwały zbyt krótko. Jeszcze tylko wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii i już trzeba było kończyć przyjacielskie spotkanie, żegnając się w tradycyjnym kręgu.

„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem…”

Harcerze uścisnęli sobie dłonie, przekazując znak przyjaźni i braterstwa.

phm. Katarzyna Majchrowska, fot. hm. Gizela Kośny

Scroll to top