Open post

Zjazd Hufca

Na początku czerwca instruktorzy i funkcyjni spotkali się na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca Siemianowice Śląskie. Tematem zjazdu były wybory delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP. Po prezentacji kandydatów, każdy z czynnym prawem wyborczym mógł oddać głos na swojego faworyta. Po podliczeniu wszystkich głosów, delegatami naszego hufca zostały phm. Betina Füllbier oraz pwd. Monika Giluk. Gratulujemy i mamy nadzieję, że Druhny będą godnie reprezentować nasz hufiec na Zjeździe Chorągwi! 🙂

fot. HO Katarzyna Krawczyk

Open post

Dej pozór w Dzień Matki, czyli czuwaj, bądź gotów!

W sobotę pod koniec maja harcerze 1 Szczepu im. Obrońców Kopalni “Michał” w Siemianowicach Śląskich mieli niebywałą okazję pokazać swoim rodzicom małą cząstkę tego, czym zajmują się na zbiórkach, biwakach i obozach. Tegoroczny Dzień Matki, czyli 26 maja 2018 roku upłynął pod znakiem integracji członków i kadry szczepu oraz rodziców harcerzy. Na terenie michałkowickiego Parku Tradycji oraz w pobliskim Parku Górnik odbyła się bowiem historyczna rodzinna gra terenowa “Dej Pozór!”

Park Tradycji jest bowiem miejscem dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się na terenie kopalni 1 września 1939 roku. W pierwszym dniu wojny nastąpił atak niemieckich bojówek “Freikorps” na pracujący michałkowicki zakład. W jego obronę włączyli się górnicy, wojsko, policja, mieszkańcy gminy, powstańcy śląscy, ale także harcerze. Wspólnymi siłami udało się odeprzeć napastników i wyzwolić kopalnię z rąk hitlerowców. Przez kilka dni pozostawała ona w polskich rękach. I właśnie owi dzielni obrońcy, z których część oddała życie za niepodległą Polskę, są patronami bytkowskiego szczepu harcerzy. Aby dowiedzieć się o nich czegoś więcej, działający w 1 Szczepie Krąg Instruktorów i Starszyzny “Pomarańczowi” postanowił zaprosić harcerzy wraz z rodzicami na pełną wyzwań grę.

Nie wszystkie zadania były proste. Sześć patroli biorących udział w grze musiało wykazać się znajomością historii miasta oraz śląskiej kultury, a także dokładnie poznać losy obrońców kopalni. Na uczestników czekały zagadki logiczne, szyfry oraz gra strategiczna, ale także zadania wymagające spostrzegawczości, jak np. wypatrywanie przez lornetkę gońca. Należało również wykorzystać umiejętność zwinnego podkradania się, aby uciec przed wzrokiem niemieckiego bojówkarza. Natomiast nad stawem w parku trzeba było odszukać ślady uciekającego wrogiego oddziału, jak również pomóc napotkanemu rannemu uczestnikowi walk. Wszystko po to, aby złożyć w całość historię, która rozegrała się w tym właśnie miejscu.

Upalna pogoda nie zachęcała do biegania w pocie czoła pomiędzy punktami, jednak nawet rodzice wykazywali się prawdziwie harcerską postawą i współzawodniczyli ze wszystkich sił aż do samego końca. Jednak po wykonaniu zadań wszyscy z wielką ulgą schronili się w chłodnej sali kinowej Parku Tradycji, aby rozwiązać wyświetlany za pomocą projektora interaktywny quiz sprawdzający zdobytą wiedzę. W wielkim napięciu oczekiwano ogłoszenia wyników, podczas którego każdy patrol wychodził na scenę i odbierał gratulacje, a dodatkowo trzy zwycięskie drużyny otrzymały słodką nagrodę.

Hasło gry “Dej pozór” nawiązywało do śląskiego charakteru i scenerii wydarzeń, jakie rozegrały się na kopalni, ale także miało za zadanie przypomnieć harcerzom ich własne zawołanie: czuwaj! – czyli bądź gotów i pamiętaj. Nie tylko o poległych bohaterach, ale także  na co dzień o najbliższych osobach, jakimi są rodzice i przyjaciele, w gronie których wszyscy spędzili ten aktywny dzień.

Autor: Pwd. Joanna Tync
Fot: Weronika Banik, Sandra Szymczak

Open post

WESOŁYCH ŚWIĄT

Święta, które krajobraz…

Święta, które krajobraz najmocniej wyraża.
Woda się pojednała z ocieploną ziemią.
Najgroźniejsze przeczucia w krypcie czaszki
drzemią
Kwiaty, co strzegły Grobu –
stoją na ołtarzach.
Tragiczna myśl się stała dziwnie śpiewana,
łatwa,
niesie ją prostopadle w obłoki skowronek.
Srogie zmierzchły zimowe legły zwyciężone.
W rozwartym niebie świeci Bożej Łaski
Paschał.
Zieleń mchów, traw jest znowu bogobojnie
świeża
ewangelię rozgłasza sasanka, zawilec –
Ludzie na winowajców spoglądają milej –
Są cierpienia tak wzniosłe, że ich dźwignąć
nie żal.

Anna Nagórska

Wszystkim harcerzom naszego Hufca oraz Waszym Najbliższym w imieniu własnym i Komendy życzę odrodzenia, wraz z wiosną i zmartwychwstaniem: przyjaźni, marzeń i chęci do zmieniania świata na lepszy.

CZUWAJ

phm. Mirosław Salisz HR

Open post

I Zimowy Zlot Chorągwi Śląskiej

Harcerze oraz instruktorzy i seniorzy Hufca Siemianowice w dniu 24 lutego brali udział w Zimowym Zlocie Chorągwi Śląskiej odbywającym się w Piekarach Śląskich. Początkiem tego wydarzenia był wspólny apel harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Federacji Skautów Europy. Później nasza reprezentacja uczestniczyła w Mszy Świętej podczas której do Bazyliki w Piekarach Śląskich zostały wprowadzone relikwie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy.

Następnie harcerze i harcerze starsi wzięli udział w grze miejskiej opartej o historie i tradycje harcerstwa, Dzień Myśli Braterskiej oraz postać błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wędrownicy zmierzyli się z zadaniami z różnych dziedzin, zwiedzili część miasta Piekary Śląskie
a także wspinali się po ściance wspinaczkowej.

Na sam koniec uroczystości harcerze zawiązali tradycyjny krąg pożegnalny.

autor: Agnieszka Syma

Open post

Dzień Myśli Braterskiej

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”

Robert Baden-Powell

22 lutego każdego roku, od wielu już lat, skauci na całym świecie, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku, przesyłają sobie życzenia, organizują ogniska i kominki na cześć Naczelnego Skauta Świata, którego przesłanie: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” przekazywane jest następnym pokoleniom. Również druhny i druhowie z Siemianowic Śląskich łączą się tego dnia w „braterskiej myśli”.

22 lutego 2018 w gościnnych progach Muzeum Miejskiego spotkali się harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy siemianowickiego Hufca ZHP, aby świętować właśnie Dzień Myśli Braterskiej – kolejną rocznicę urodzin twórcy ruchu skautowego – generała Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Spotkanie upłynęło na rozważaniach cytatów o braterstwie i przyjaźni, śpiewach i wspólnych zabawach. Prowadzący uroczystość phm. Mirosław Salisz przypomniał historię obchodów Dnia Myśli Braterskiej, które zapoczątkowały w 1926 roku skautki, z czasem włączyli się do świętowania skauci. Zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną, ukazującą działalność siemianowickich drużyn. Wielką gratką, dzięki uprzejmości druha Artura Garbasa – kustosza Muzeum, była możliwość zapoznania się z dokumentami historycznymi, na których widnieją podpisy pierwszych komendantów: Hufca Bytków – druha Pawła Wróbla oraz powołanego później Hufca Siemianowice -druha Mariana Miodyńskiego.

Młodzież i liczna grupa seniorów z wielkim zaangażowaniem, przy gitarowym akompaniamencie druha Karola Milbauera, uczyła się piosenki o przyjaźni:

„Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

 Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty”.

Komendant Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty”, druh harcmistrz Marian Cichoń, wręczył komendantce Hufca hm. Agnieszce Symie laurkę z życzeniami:

„Ramię pręż , słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie

Podaj swą pomocna dłoń, tym co liczą na ciebie…”

Warto dodać, że Krąg Seniora tego samego dnia brał aktywny udział w kominku zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Śląskiej. Spotkanie seniorów w Bibliotece Śląskiej odbyło się pod hasłem: „100 lat Niepodległej i ZHP 1918 –2018”.

Miłe chwile w wielopokoleniowym gronie, rozmowy przy słodkim poczęstunku jak zwykle trwały zbyt krótko. Jeszcze tylko wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii i już trzeba było kończyć przyjacielskie spotkanie, żegnając się w tradycyjnym kręgu.

„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem…”

Harcerze uścisnęli sobie dłonie, przekazując znak przyjaźni i braterstwa.

phm. Katarzyna Majchrowska, fot. hm. Gizela Kośny

Open post

SZUKAJMY PRZYJACIÓŁ DMB 2018

Zapraszam w dniu 22 lutego w gościnne progi Muzeum Miejskiego w Siemianowicach. W czwartek o godzinie 18:00 w spichlerzu po raz kolejny spotkamy się aby uczcić kolejną rocznicę urodzin generała Baden Powell`a. Przy wspólnej zabawie i śpiewie zastanówmy się nad wartościami które niesie ze sobą prawdziwa przyjaźń. Czym jest i czy można egzystować bez niej ?. Na spotkanie zapraszam  harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Mile widziane instrumenty i plecaki pełne dobrego humoru.

phm. Mirosław Salisz HR

„CZUWAJ”!

Open post

Spotkanie drużynowych

Witam serdecznie w Nowym Roku 2018!

Chciałbym Was zaprosić na odprawę drużynowych, szczepowych i funkcyjnych przy kawie i dobrej herbacie. Odprawę chcielibyśmy zrobić w dniu 17.01.2018 w środę o godz.18.00

Na odprawię chcielibyśmy Was zaznajomić z kilkoma tematami oraz poznać Wasze zdanie w niektórych tematach. Planujemy poruszyć tematy:

 • Zlot ZHP
 • Zlot Hufca- już bardziej szczegółowo
 • Dzień Myśli Braterskiej w 2018 roku
 • Kształcenie w najbliższym czasie z kursem pwd. i drużynowych.- szczegóły
 • Ubezpieczenie wszystkich członków hufca wg ewidencji.
 • Składki ile udało nam się zebrać i jak je zbierać, płacić.
 • HAL 2018- jakie plany mają poszczególne środowiska.- prosiłbym o przygotowanie informacji przez szczepowych.
 • Krótkie sprawozdanie ze Zjazdu ZHP przez Betinę obecną na Zjeździe
 • Jak zarządzać ewidencją i powiązanie z adresami mailowymi -zhp.net
 • Ocena pracy drużynowych i funkcyjnych- nie współzawodnictwo.
 • Kalendarz wspólny dla naszych funkcyjnych.
 • Co dalej z logiem hufca? mamy propozycję rozwiązania problemu.

Liczę , że czas poświęcony na to spotkanie nie będzie czasem straconym dla Was. Z drugiej strony bardzo proszę

o punktualne przybycie na spotkanie.

hm. Dariusz Majchrowski

Open post

KARNAWAŁ 2018

Druhno, druhu instruktorze zapraszam na zabawę karnawałową w dniu 13-01-2018, która odbędzie się na sali w hufcu. Zapraszam wraz z osobami towarzyszącymi drużynowych i kadrę szczepów. Wcześniejsze anonsowanie swego uczestnictwa i zaopatrzenie się w image w stylu lat `50 , `60 zapewnią Ci wiele przyjemnych  chwil w dobrym towarzystwie.

Zgłoszenia proszę przesyłać na mail msalisz@wp.pl do dnia 9-01-2018, wstęp na Zabawę w cenie 10 zł/osoby   można wpłacać na konto Hufca
ING Bank Śląski 80-1050-1357-1000-0010-0150-5781
z dopiskiem Karnawał 2018 imię…….. nazwisko………..

phm. Mirosław Salisz HR

Open post

Boże Narodzenie

Wszystkim Zuchom Harcerzom i Instruktorom oraz Rodzicom i Przyjaciołom harcerskiej rodziny Hufca Siemianowice, zdrowych wesołych świąt, oraz ciepłej rodzinnej atmosfery w ten czas – czas pojednania zgody i radości. Spełnienia najskrytszych pragnień ukrytych po jodłowymi gałązkami.

W nowym roku życzymy wam zrealizowania się w życiu prywatnym, pracy i harcerskiej służbie.

„CZUWAJ!”

 

Open post

Kurs odwołany

Kurs drużynowych, który miał się rozpocząć w ten piątek, zostaje ODWOŁANY. Niestety, chętnych na kurs było zdecydowanie za mało, aby go zorganizować. Jest nam przykro. Tym osobom, którzy się zgłosiły, bardzo serdecznie dziękujemy.
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Open post

Kurs drużynowych


Zespół Kadry Kształcącej zaprasza na Kurs Drużynowych.
Przygotowaliśmy zajęcia dla pionu harcerskiego i starszoharcerskiego.

terminy: 6-8.10 , 20-22.10 , 17-19.11.2017
koszt: 150zł [uczestnicy z Hufca ZHP Siemianowice], 165zł [uczestnicy z innych hufców]
płatne na konto 80 1050 1357 1000 0010 0150 5781 po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs
miejsce: 2 biwaki wyjazdowe, 1 biwak w Siemianowicach Śl.
zapewniamy: noclegi, przejazd, program

wymagania:
– ukończone (rocznikowo) 16 lat oraz ukończony
kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego
– przesłana przed kursem opinia komendanta szczepu
[dla osób spoza Siemianowic Śl. opinia komendanta hufca]
– przesłane potwierdzenie opłaty za kurs

zgłoszenia: W pierwszym kroku należy przesłać wypełnioną ankietę
zgłoszeniową – do pobrania z www.tnij.at/zkkankietakurs01 .
Po jej analizie Komenda Kursu będzie potwierdzać przyjęcie na kurs.

zamknięcie zgłoszeń: 30.09.2017 [lub do wyczerpania miejsc]

uwaga! W pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie
Hufca ZHP Siemianowice Śląskie. W przypadku pozostałych chętnych
decyduje kolejność zgłoszeń.

dodatkowe info: ksztalcenie.siemianowice@gmail.com , 507 539 795

 

 

Open post

XXII OGÓLNOPOLSKI RAJD WIEŻY SPADOCHRONOWEJ

Dzisiaj zakończył się kolejny Rajd Wieży Spadochronowej kilkadziesiąt patroli trzy dni spędziło w gościnnych progach Hufca ZHP Katowice. nie zabrakło także naszych wędrowniczek Zosi i Justyny Hrybik i Zosi Lewandowskiej. Nasze dziewczyny nie tylko zmagały się  z zadaniami rajdowymi ale zaangażowały się w przygotowanie inscenizacji wcielając się w role bohaterskich sanitariuszek z pod Wieży Spadochronowej. Rajdowy patrol tworzyły wspólnie z przyjaciółmi z Hufca Katowice.

Serdeczne podziękowania za wczucie się w role i żywą lekcję historii

phm. Mirek HR

Open post

KSI wrzesień

Zapraszamy na wrześniową Komisję Stopni Instruktorskich.
Czekamy na Was [tradycyjnie w drugi poniedziałek miesiąca] 11 września od godziny 18.00 w Komendzie Hufca

Z zakładki ZESPOŁY można pobrać aktualne wzory wniosków.

Przypominamy też, że osoby, które są mniej więcej w połowie realizacji próby, powinny przedstawić komisji co udało się zrobić.

Komisja Stopni Instruktorskich
Hufca ZHP Siemianowice

Open post

URODZINY PATRONA

 

15 września upływa kolejna 106 rocznica urodzin Naszego Patrona hm. Józefa Skrzeka „Gromka”. Mamy okazję aby przypomnieć sobie tego „jasnego chłopaka”, a tym którzy rozpoczną harcerską przygodę w nowym Harcerskim Roku na starcie przedstawmy Zeflika. W piątek po południu zapraszam na krótki Apel pod pomnikiem, a po Apelu na spotkanie z patronem w Hufcu. Druhno, Druhu drużynowy zabierz z sobą swych przyjaciół i dobry humor, mile widziane instrumenty, nie tracąc na powadze spróbujmy pobawić się z Gromkiem, który jest już zawsze z Nami.

15-09-20017
18:30 Apel pod pomnikiem na pl. Skrzeka i Wójcika
19:15 Spotkanie z Patronem prezentacja
zabawa na kanwie życiorysu hm. Józefa Skrzeka
piosenki i pląsy
20:30 zakończenie

Open post

NASZA KANDYDATKA NA DELEGATA NA 40 ZJAZD ZHP


Phm. Betina Füllbier instruktorka z wielkim doświadczeniem, swoją przygodę z harcerstwem zaczęła około 13 lat temu. Na szczeblu drużyny pełniła prawie wszystkie funkcję zaczynając od zastępowej po drużynową 22 DH Dębowe Liście im. Jana Bytnara. Była komendantka VII Szczepu ANTIDOTUM, w hufcu przez chwilę pełniła funkcję namiestnika harcerskiego. Obecnie druhna Betina poza rolą drużynowej oddała się pracy ze specjalnością ratowniczą. Jako Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa angażuję się we wszelkie wydarzenia na tle ratowniczym. Od dwóch lat pełni funkcję Szefowej Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Śląskiej. Druhnę Betinę można spotkać również podczas form szkoleniowych, gdzie również chętnie dzieli się swoją wiedzą. Prywatnie świeżo upieczona pielęgniarka, jednak na studiach pierwszego stopnia nie poprzestaje. Uwielbia spędzać aktywnie czas chodząc po górach, gdzie dpoczywa. W harcerstwie zaraziła się również pasją do muzyki od najmłodszych lat gra na gitarze, a żeby było do pary amatorko gra na perkusji. Betina stara się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastała, dlatego chętnie służy swoją pomocą, wolontariuszka hospicjum i szlachetnej paczki, wolontariuszka podczas wydarzeń sportowych i nie tylko,honorowa krwiodawczyni oraz dawca szpiku. W wolnych chwilach spędza czas z przyjaciółmi grając w planszówki, podróżując po Polsce. Jest osobą mającą niezliczoną ilość pozytywnej energii.

 

Open post

78 ROCZNICA WYBUCHU II WŚ

W kolejny wrześniowy poranek mając w pamięci tamte dni kiedy nie było dane pójść młodzieży do szkół, Mieszkańcy i delegacje zakładów pracy służb i instytucji pokłoniły się nad symbolicznym pomnikiem Wrześniowych Bohaterów. Bohaterskich obrońców Kopalni Michał i ich młodymi towarzyszami broni z Harcerskiego Pogotowia. Nad pomnikiem skłoniły się sztandary a u stóp pomnika złożono pełne wdzięczności i pamięci biało czerwone wiązanki kwiatów. Bohaterów uczczono jakże wymowną melodią na trąbce – „Cisza….”. Uroczystości asystowała warta honorowa wystawiona przez VII Szczep „Antidotum” Hufca ZHP Siemianowice.

 

Open post

Zbiórka wyborcza

Druhny i druhowie przypominamy, że w dniu 7 września o godzinie 17.00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie obędzie się zbiórka wyborcza w czasie której będziemy wybierać delegatów na Zjazd ZHP. Jest to zbiórka 4 Hufców- Siemianowice, Chorzów, Ruda Śląska i Ziemi Tyskiej. W czasie tej zbiórki będziemy wybierać 2 delegatów. Aby dobrze przygotować się do tej zbiórki zapraszamy na spotkanie w budynku naszego Hufca w dniu 30 sierpnia o godzinie 18.30.

Rozkaz L9/2017

Regulamin obrad

Porządek obrad

Open post

Zaproszenie na uroczystość nadania hufcowi imienia hm. Józefa Skrzeka – „Gromka”

NADANIE HUFCOWI ZHP W SIEMIANOWICACH ŚL. IMIENIA I PRZYJĘCIE PATRONATU
HARCMISTRZA JÓZEFA SKRZEKA „GROMKA”

3 grudnia 2016 program uroczystości
10:30 – 11:30 Gra terenowa
11:45 koncentracja jednostek na pl. Skrzeka i Wójcika
12:00 Uroczysty APEL, złożenie wiązanek
12:30 przejście do SCK
– wprowadzenie sztandarów na główną salę
– odśpiewanie Hymnu Harcerskiego
– wystąpienie Komendantki powitanie Gości
-wręczenia nadania imienia wystąpienie Kom. Chorągwi
– wystąpienia gości
– występ zespołu art. HIKS „Czarne Diamenty” i prezentacja „Gromek-życie i służba”
-zakończenie około godz. 13:30

zapraszam wszystkie jednostki Hufca
na uroczystość (obecność w mundurach)

proszę o zadeklarowanie szacunkowej ilości uczestników z drużyny gromady do 29-11-2016

z harcerskim pozdrowieniem
phm. Mirosław Salisz

CZUWAJ!

Open post

Dzieje się na kursie [wideo]

Komunikacja interpersonalna na Kursie Przewodnikowskim 2016.
Uczestnicy musieli w scenerii SCC zmierzyć się m.in. z publicznym występem przed przypadkowymi przechodniami, układaniem łamigłówki kiedy jedna osoba nie mówi, a druga ma zawiązane ręce i wybrać film kiedy każdy chce iść na coś innego.

Komunikacja interpersonalna na Kursie Przewodnikowskim 2016.Uczestnicy musieli w scenerii SCC zmierzyć się m.in. z publicznym występem przed przypadkowymi przechodniami, układaniem łamigłówki kiedy jedna osoba nie mówi, a druga ma zawiązane ręce i wybrać film kiedy każdy chce iść na coś innego.

Opublikowany przez Hufiec ZHP Siemianowice Śląskie na 20 listopada 2016

 

 

Open post

Święto Niepodległości

Bardzo dziękuję za udział w uroczystościach Święta Niepodległości 2 MDH „Leśni”, 10 GZ „Poszukiwacze Skarbów”, 12 GZ „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”, 7 KDH „Benu”,
22 DH „Dębowe liście” , 27 DW „Wataha”, 3 DH „Podróżnicy” oraz 95 DH „Wyrocznia”

Open post

Nie musisz rzucać wszystkiego, ale chodź pośpiewać

Czuwaj! Tęsknisz za hacerską atmosferą? Jesienna pora przepełnia Twe serce melancholią i chcesz dać jej upust? A może od dawna nie śpiewałeś przy ogniu? Mamy propozycję w sam raz dla Ciebie!

Ola Daraż i Aneta Kwiecień zapraszają wszystkich członków Hufca Siemianowice Śląskie (i okolic), na pierwsze spotkanie w ramach planowanego cyklu harcerskich śpiewanek pt. „Nie musisz rzucać wszystkiego, ale chodź pośpiewać”. W programie wszystko co najlepsze: gitara, herbata, świeczki, kocyki, poezja i wiele wiele innych. Można przyjść z gitarą, śpiewnikiem, kolegą, koleżanką, ulubioną czekoladą lub kwiatkiem doniczkowym.

Nie zapomnij zaprosić znajomych harcerzy i sam też wpadnij!

Czuwaj!

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu

Open post

Zaproszenie na listopadową odprawę funkcyjnych

Zapraszam na odprawę funkcyjnych w dniu 09-11-2016 o godz.18:30.

Odprawa odbędzie się w Domu Harcerza na Bytkowie (czyli w Hufcu)
Główne tematy spotkania:
1. najbliższe uroczystości
2. aktualna sytuacja oraz problemy z siedzibą Hufca
3. propozycje programowe
4. propozycje kształceniowe
5. wyjazdy biwaki podczas ferii
6. sprawy inne

Pozwalam sobie załaczyć fotkę z poprzedniej odprawy i po cichutku liczę, że będzie nas znów tyle 😉

Proszę o przyniesienie dowodów osobistych osób, które na poprzedniej odprawie nie podpisywały umów wolontariackich i zobowiązań.

Czuwaj!
phm Kinga Czakańska
Skarbniczka Hufca

 

Open post

Informator kursu przewodnikowskiego „DROGOWSKAZ”

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej Hufca Siemianowice
Termin: 18-20.11.2016
09-11.12.2016
06-08.01.2017
Miejsce: Hufiec Siemianowice Śl. ul Wróblewskiego 10
Uczestnicy: Harcerze i funkcyjni po przyrzeczeniu harcerskim z rocznika 2001 i wcześniej ( w 2017 roku 16 lat rocznikowo). Maksymalnie 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Koszty: 80 zł- w kwocie: wszystkie noclegi , obiad w każdą sobotę kursu, kawa, herbata, cukier, materiały programowe, identyfikatory, drobne nagrody dla najlepszych, dyplomy dla absolwentów.
Zgłoszenia: na ankiecie internetowe pod adresem
https://goo.gl/forms/vZL1lt4DGgpEUE9n1
Należy wypełnić tą ankietę i wysłać zdjęcie na którym będzie widoczna wyraźnie twarz kursanta. Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie na maila oraz zgody rodziców –dla osób niepełnoletnich, zgoda przełożonego kursanta oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich podpisują rodzice.
Osoby prowadzące kurs: Komendant – phm. Aneta Opaszowska
Kadra stała: hm. Agnieszka Syma, hm. Dariusz Majchrowski, phm. Marek Woźniczka
Kadra pomocnicza ; pwd. Monika Giluk, Druhna Magda Tutaj oraz instruktorzy z Chorągwi z odznaką kadry kształcącej.
Wszelkie zapytania można kierować do Druha Darka 537-122-223
Po skompletowaniu całej grupy planujemy spotkanie informacyjne.

Open post

Zaproszenie na wrześniową odprawę funkcyjnych

Druhny i Druhowie,
Drużynowi, Przyboczni, Funkcyjni

W imieniu Komendy zapraszamy na pierwszą w tym roku odprawę. Odprawa odbędzie się w środę 21-09-2016 o godz. 18.30 w budynku naszego Hufca. Przewidywany czas trwania odprawy max 1,5 godziny.

Na odprawę przynosimy:
– mundury (min. połówki),
– dowody osobiste,
– coś do pisania,
– dane teleadresowe (czyli e-mail, telefon, strona www, adres harcówki lub miejsca spotkań) Wasze i Waszych jednostek (wraz z danymi wszystkich Waszych funkcyjnych).

Obecność Drużynowych OBOWIĄZKOWA!

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na maila: skarbnik.zhp.siemianowice@tlen.pl

Scroll to top