Dzień Myśli Braterskiej

„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie”

Robert Baden-Powell

22 lutego każdego roku, od wielu już lat, skauci na całym świecie, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku, przesyłają sobie życzenia, organizują ogniska i kominki na cześć Naczelnego Skauta Świata, którego przesłanie: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” przekazywane jest następnym pokoleniom. Również druhny i druhowie z Siemianowic Śląskich łączą się tego dnia w „braterskiej myśli”.

22 lutego 2018 w gościnnych progach Muzeum Miejskiego spotkali się harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy i seniorzy siemianowickiego Hufca ZHP, aby świętować właśnie Dzień Myśli Braterskiej – kolejną rocznicę urodzin twórcy ruchu skautowego – generała Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Spotkanie upłynęło na rozważaniach cytatów o braterstwie i przyjaźni, śpiewach i wspólnych zabawach. Prowadzący uroczystość phm. Mirosław Salisz przypomniał historię obchodów Dnia Myśli Braterskiej, które zapoczątkowały w 1926 roku skautki, z czasem włączyli się do świętowania skauci. Zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną, ukazującą działalność siemianowickich drużyn. Wielką gratką, dzięki uprzejmości druha Artura Garbasa – kustosza Muzeum, była możliwość zapoznania się z dokumentami historycznymi, na których widnieją podpisy pierwszych komendantów: Hufca Bytków – druha Pawła Wróbla oraz powołanego później Hufca Siemianowice -druha Mariana Miodyńskiego.

Młodzież i liczna grupa seniorów z wielkim zaangażowaniem, przy gitarowym akompaniamencie druha Karola Milbauera, uczyła się piosenki o przyjaźni:

„Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

 Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty”.

Komendant Harcerskiego Instruktorskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty”, druh harcmistrz Marian Cichoń, wręczył komendantce Hufca hm. Agnieszce Symie laurkę z życzeniami:

„Ramię pręż , słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie

Podaj swą pomocna dłoń, tym co liczą na ciebie…”

Warto dodać, że Krąg Seniora tego samego dnia brał aktywny udział w kominku zorganizowanym przez Komendę Chorągwi Śląskiej. Spotkanie seniorów w Bibliotece Śląskiej odbyło się pod hasłem: „100 lat Niepodległej i ZHP 1918 –2018”.

Miłe chwile w wielopokoleniowym gronie, rozmowy przy słodkim poczęstunku jak zwykle trwały zbyt krótko. Jeszcze tylko wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii i już trzeba było kończyć przyjacielskie spotkanie, żegnając się w tradycyjnym kręgu.

„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem…”

Harcerze uścisnęli sobie dłonie, przekazując znak przyjaźni i braterstwa.

phm. Katarzyna Majchrowska, fot. hm. Gizela Kośny

Scroll to top