WŁADZE

Komenda Hufca

Komendantka – hm. Agnieszka Syma
Skarbniczka – phm. Kinga Marcinkowska
Z-ca do spraw programowych – phm. Mirosław Salisz

 

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący – pwd. Michał Stanaszek tel. 733 920 507
Członkowie – phm. Julia Ochęcka
pwd. Aneta Kwiecień