ZESPOŁY

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący:  hm. Grzegorz Falkus
Członkowie:  hm. Dariusz Majchrowski, hm. Natalia Stępień-Lampa, phm. Kinga Marcinkowska, phm. Marek Woźniczka

Spotkania KSI: Każdy drugi poniedziałek miesiąca, godzina 18.00

Kontakt: ksisiemianowice@gmail.com

Do pobrania:
REGULAMIN pracy KSI Hufca ZHP Siemianowice 2017 [plik .pdf]
ZAŁĄCZNIK 1 - wzór karty próby [plik .doc]
ZAŁĄCZNIK 2 - wzór wniosku [plik .doc]
System_Stopni_Instruktorskich [plik .pdf - w nim m.in. wymagania na stopnie]

Zespól Kadry Kształcącej

Przewodnicząca: phm. Aneta Opaszowska
Członkowie:  hm. Dariusz Majchrowski, phm. Marek Woźniczka, pwd. Monika Giluk

Spotkania: Po umówieniu wg potrzeb.

Kontakt: ksztalcenie.siemianowice@gmail.com oraz aneta.opaszowska@zhp.net.pl , tel. 507 539 795

Zespól Programowy

Z-ca do spraw programowych – phm. Mirosław Salisz
Członkowie: pwd. Daria Sztuber, pwd. Joanna Tync, pwd. Monika Giluk, Justyna Hrybik

Zespół Kwatermistrzowski

Kwatermistrz - Szymon Szymczak

Kontakt: gawra1993@gmail.com , tel. 668 061 016