WESOŁYCH ŚWIĄT

Święta, które krajobraz…

Święta, które krajobraz najmocniej wyraża.
Woda się pojednała z ocieploną ziemią.
Najgroźniejsze przeczucia w krypcie czaszki
drzemią
Kwiaty, co strzegły Grobu –
stoją na ołtarzach.
Tragiczna myśl się stała dziwnie śpiewana,
łatwa,
niesie ją prostopadle w obłoki skowronek.
Srogie zmierzchły zimowe legły zwyciężone.
W rozwartym niebie świeci Bożej Łaski
Paschał.
Zieleń mchów, traw jest znowu bogobojnie
świeża
ewangelię rozgłasza sasanka, zawilec –
Ludzie na winowajców spoglądają milej –
Są cierpienia tak wzniosłe, że ich dźwignąć
nie żal.

Anna Nagórska

Wszystkim harcerzom naszego Hufca oraz Waszym Najbliższym w imieniu własnym i Komendy życzę odrodzenia, wraz z wiosną i zmartwychwstaniem: przyjaźni, marzeń i chęci do zmieniania świata na lepszy.

CZUWAJ

phm. Mirosław Salisz HR

Scroll to top