Zaproszenie na uroczystość nadania hufcowi imienia hm. Józefa Skrzeka – „Gromka”

NADANIE HUFCOWI ZHP W SIEMIANOWICACH ŚL. IMIENIA I PRZYJĘCIE PATRONATU
HARCMISTRZA JÓZEFA SKRZEKA „GROMKA”

3 grudnia 2016 program uroczystości
10:30 – 11:30 Gra terenowa
11:45 koncentracja jednostek na pl. Skrzeka i Wójcika
12:00 Uroczysty APEL, złożenie wiązanek
12:30 przejście do SCK
– wprowadzenie sztandarów na główną salę
– odśpiewanie Hymnu Harcerskiego
– wystąpienie Komendantki powitanie Gości
-wręczenia nadania imienia wystąpienie Kom. Chorągwi
– wystąpienia gości
– występ zespołu art. HIKS „Czarne Diamenty” i prezentacja „Gromek-życie i służba”
-zakończenie około godz. 13:30

zapraszam wszystkie jednostki Hufca
na uroczystość (obecność w mundurach)

proszę o zadeklarowanie szacunkowej ilości uczestników z drużyny gromady do 29-11-2016

z harcerskim pozdrowieniem
phm. Mirosław Salisz

CZUWAJ!

Scroll to top