ZUCHOWE ZAJĄCZKI Z NIEPODLEGŁĄ

1. W imprezie mogą wziąć udział wszystkie Gromady Zuchowe
Hufca ZHP Siemianowice Śląskie.
2. Koszt uczestnictwa to 10zł/os. Wpłacane u drużynowego.
3. Cena obejmuje: napoje, coś do jedzenia (typu drożdżówka/ pączek), nagrody, materiały programowe.
4. Zgłoszenia od drużynowych przyjmowane są do 16.03.2018 r. na maila: magda.szwed123@interia.pl .
5. Drużynowy musi posiadać zgody rodziców na udział Zuchów w tej imprezie.
6. Termin imprezy to 24.03.2018 od godziny 10.00 do ok. 14.00
7. Zuchowe Zajączki odbędą się w Muzeum Miejskim Spichlerz oraz w terenie (park miejski/ park Rzęsa) i w bibliotece miejskiej.
8. Zuchowe Zajączki składają się z:
Gry terenowej
Przerwy (zapewnione napoje i coś do dobrego do jedzenia
Zajęć (muzeum/ biblioteka miejska)

W imieniu organizatorów zaprasza phm. Mirosław Salisz HR

CZUJ!

Scroll to top