WŁADZE

Komenda Hufca

phm. Monika Giluk — komendantka hufca
pwd. Andrzej Ostrowski — skarbnik hufca
pwd. Magdalena Szwed — zastępczyni komendantki ds. programu
pwd. Daria Sztuber — zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą
pwd. Hanna Marzec — członkini komendy ds. promocji i informacji


Komisja Rewizyjna Hufca

pwd. Marcin Major — przewodniczący komisji rewizyjnej hufca
hm. Grzegorz Falkus — wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca
phm. Wojciech Golasiński — sekretarz  komisji rewizyjnej hufca
Kontakt: rewizyjna@siemianowice.zhp.pl

Scroll to top