WŁADZE

Komenda Hufca

Komendantka: phm. Monika Giluk
Skarbniczka: phm. Kinga Marcinkowska
Z-ca komendantki ds. programowych: pwd. Magdalena Szwed
Członkini ds. pracy z kadrą: hm. Barbara Niemiec-Falkus

Kontakt: kontakt@siemianowice.zhp.pl

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodnicząca: hm. Agnieszka Syma
pwd. Katarzyna Krawczyk
pwd. Natalia Gołombek

Kontakt: rewizyjna@siemianowice.zhp.pl

Scroll to top