Styl życia – recenzja książki ho. Jakub Czajka

Gdyby ktoś poprosił mnie o podanie jednej pozycji, którą powinna przeczytać osoba zamierzająca wstąpić na ścieżkę instruktorską, bez chwil zawahania odpowiedziałbym, że „Styl życia” jest właśnie taką książką.

Książka ta stanowi zbiór felietonów napisanych przez hm. Stefana Mirowskiego – Przewodniczącego ZHP w latach 1990-1996. Mimo tego, że Autor zmarł już 25 lat temu, w zasadzie żadne z jego przemyśleń nie zdezaktualizowało się. Jest to spowodowane faktem, że wzór instruktora jako harcerskiego wychowawcy przez te 25 lat nie uległ w zasadzie żadnym zmianom.

Felietony zawarte w zbiorze ośmieliłem się podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są te traktujące o roli Związku, instruktora, oraz harcerskich ideałach. Drugim rodzajem są felietony, w których Autor dzieli się swoją opinią o różnorakich wydarzeniach z historii ZHP (zarówno tych jemu współczesnych, jak i nieco wcześniejszych).

Chociaż hm. Stefan Mirowski był świadkiem, uczestnikiem, a nawet inicjalizatorem części z opisywanych przez niego wydarzeń, to jednak pierwszy rodzaj felietonów jest tym, który zapewnia tej pozycji ponadczasowość.

I tak, jeśli taki niedoszły instruktor chciałby dowiedzieć się czegoś o ZHP i jego miejscu w społeczeństwie, to powinien przeczytać opowiadania takie jak „Styl życia”, „Polityczne czy apolityczne?” , czy  „Bez nienawiści!”.

Moim zdaniem ciekawsze jednak dla takiego niedoszłego instruktora są felietony o ideałach oraz o ścieżce instruktorskiej. Szczególnie jeden z nich – „Dobre i złe inspiracje” zapadł mi w pamięć i pragnę się nad nim pochylić nieco bardziej.

W felietonie tym Autor stawia wiele pytań i myślę, że na przynajmniej jedno z nich – „Dlaczego młodzi ludzie pozostają w Związku, gdy rysuje się przed nimi możliwość bycia instruktorem?” powinien każdy wstępujący na ścieżkę instruktorską sobie w sercu odpowiedzieć. Wydaje mi się także, że dziś, gdy nasz Związek stawia czoła gwałtownym zmianom zarówno w strukturze, jak i w metodyce, to pytanie jest aktualniejsze niż zwykle.

  1. Mirowski stawia nam poprzez swoje felietony wiele innych pytań, które powinny zmusić do refleksji nad swoimi motywacjami i ideałami nie tylko młodych, ale również i starszych instruktorów. I właśnie to jest powód, dla którego polecam przeczytanie tej pozycji każdemu instruktorowi.

 

HO Jakub Czajka

Scroll to top