ZESPOŁY

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący:  hm. Grzegorz Falkus

Członkowie:  hm. Dariusz Majchrowski, hm. Natalia Stępień-Lampa, hm. Agnieszka Syma

Spotkania KSI: Każdy drugi poniedziałek miesiąca, godzina 18.00

Kontakt: ksisiemianowice@gmail.com

Do pobrania:

REGULAMIN pracy KSI Hufca ZHP Siemianowice 2017 [plik .pdf] ZAŁĄCZNIK 1 - wzór karty próby [plik .doc] ZAŁĄCZNIK 2 - wzór wniosku [plik .doc] System_Stopni_Instruktorskich [plik .pdf - w nim m.in. wymagania na stopnie]

 
Zespół Programowy

Szefowa: pwd. Magdalena Szwed

Członkowie: pwd. Paulina Mierzwa, pwd. Piotr Janowski, dh. Paulina Rek

Kontakt: magdalena.szwed@zhp.net.pl

Zespól Kadry Kształcącej

Przewodnicząca: phm. Aneta Opaszowska

Członkowie:  hm. Dariusz Majchrowski, phm. Marek Woźniczka, phm. Monika Giluk

Spotkania: Po umówieniu wg potrzeb.

Celem działalności HZKK jest dbanie o podnoszenie kwalifikacji Kadry Hufca. Organizujemy warsztaty, kursy i seminaria dla Instruktorów, jak również wspieramy środowiska w organizacji kursów dla kadry młodszej (np. kurs zastępowych).

Jeśli jesteś chętny do działania w naszym zespole, masz pomysł na fajne warsztaty - napisz lub zadzwoń! 🙂

Kontakt: ksztalcenie.siemianowice@gmail.com oraz aneta.opaszowska@zhp.net.pl , tel. + 48 507 539 795

 

Zespół Kwatermistrzowski

Kwatermistrz: pwd. Szymon Szymczak

Członek zespołu kwatermistrzowskiego: dh Mikołaj Marzec

Zespół kwatermistrzowski zajmuje się w naszym hufcu magazynowaniem i obsługą sprzętu turystyczno-programowego, będącego w posiadaniu hufca. Zespół spotyka się przy okazji wykonywania konkretnych zadań, pod kierownictwem kwatermistrza hufca. Jeżeli chcesz nauczyć się jak poprawnie korzystać oraz konserwować taki sprzęt, a także chcesz przysłużyć się wszystkim harcerzom, zuchom i wędrownikom naszego hufca, to serdecznie zapraszamy.

Kontakt: tel. +48 668 061 016

Scroll to top